BMAX_07 Ar-Ge ve Tasarım modülü

Ar-Ge projeleri;
  • Kavram Geliştirme,
  • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etütü,
  • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuvar Çalışmaları, vb. çalışmalar,
  • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları,
  • Prototip Üretimi,
  • Pilot Tesisin Kurulması,
  • Deneme Üretimi
  • Tip Testlerinin Yapılması
  • Arge ve tasarım merkezleri kurulumları alanlarında Gerek Üniversite-Sanayi,Gerekse Kamu-Üniversite ve Kamu -özel sektör çalışmalarında etkin rol almaktayız.