BMAX_14 Turquality and Marketing geliştirme modülü

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Turquality danışmanlığı hizmetimiz iki ana başlık altında verilmektedir.İlk olarak Turquality'e başvurmak isteyen firmalar için Turquality hazırlık ve kurumsal dönüşüm faaliyetleri alanında danışmanlık ve İkinci olarak ise, hali hazırda Turquality veya Marka programında yer alan firmalar için, Turquality desteklerinin maksimum seviyede ve sürdürülebilir olarak alınabilmesi için Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığı vermekteyiz.